FAQ

Zde uvádíme několik nejčastějších dotazů, na které se nás ptáte.


Jsem dospělý a mám akutní obtíže (bolest zubu). Co mám dělat?

Pro termín si zavolejte na 734 255 676. V případě, že je víkend nebo státní svátek, se prosím obraťte na Zubní pohotovost ve Spálené 12.

Z kapacitních důvodů bohužel nyní nedokážeme ošetřit dospělé neregistrované pacienty.

Moje dítě bolí zub, co mám dělat?

Pro objednání na naše pracoviště volejte 734 255 676. V případě, že je víkend nebo státní svátek, se prosím obraťte na Zubní pohotovost ve Spálené 12.

Mám poukaz k ošetření na vašem pracovišti. Jak postupovat?

Zavolejte si prosím o termín konzultace na 734 255 675 , kde si po vstupním vyšetření pacienta řekneme, jaké jsou varianty ošetření. S sebou si prosím vezměte kartu zdravotní pojišťovny, doklad s adresou, poukaz k ošetření a případně rentgenové snímky (ideálně v elektronické podobě – mail, flash disk, CD).

Musím den před zákrokem dodržovat nějaká omezení?

Obecně není před zákrokem vhodná konzumace alkoholu a pacient musí vždy, ideálně předem, nahlásit jakékoli zdravotní obtíže, jako je nachlazení, bolest v krku, kašel, rýma. To, jestli je před zákrokem nutné dodržovat nějaká speciální pravidla, se odvíjí od druhu anestezie. Veškeré informace našim pacientům poskytujeme prostřednictvím ošetřujícího lékaře, který má k dispozici tištěné pokyny pro jednotlivé výkony. 

Lze na vašem pracovišti absolvovat zákrok v sedaci?

Na našem pracovišti provádíme pouze zákroky Entonoxu, nebo v celkové anestezii. Lékové sedace na našem pracovišti z bezpečnostních důvodů neprovádíme.

Jaký je rozdíl mezi celkovou anestezií a žilní sedací?

Pro vysvětlení rozdílů mezi sedací a celkovou anestezií s laskavým svolením použijeme vyjádření pana docenta Mixy, který je respektovanou a uznávanou kapacitou v oboru anesteziologie.

"Při analgosedaci se používají sedativa a analgetika, tedy vnímání dítěte je do určité míry zachováno a dítě má průchodné dýchací cesty - jednoduše dýchá samo. Je tedy nutné, aby pacient s lékařem alespoň trochu spolupracoval. Každá kapka vody, kousek materiálu nebo zubu může spadnout do dýchacích cest a dítě je ohroženo aspirací, dušením. Dítě vnímá (byť omezeně) podněty i bolestivé, které mohou během zubního ošetření nastat, pohybuje hlavou, je neklidné a to komplikuje práci zubaře. Prohloubení analgosedace pak může u dítěte velmi snadno vést k útlumu dýchání. V neposlední řadě analgosedaci nutně předchází zajištění žilního vstupu což je pro většinu dětí mimořádně složitý a stresující proces.
Na rozdíl od toho celková anestezie zcela zbaví dítě vnímání okolních podnětů. Začíná bezbolestným inhalačním úvodem a dýchací cesty jsou při ní zajištěny tracheální intubací (rourkou zavedenou do průdušnice). Zubař má zcela volný přístup do celé dutiny ústní, může pracovat rychle, pohodlně a provádět i dlouhé sanace, které jsou při sedaci vyloučeny a bylo by nutno je rozdělit na několik sezení. Anesteziolog má po celou dobu výkonu kontrolu nad životními funkcemi dítěte, podává analgetika, léky proti otokům a zvracení.
Obavy, že při celkové anestézii dítě absorbuje toxické látky, jsou zcela liché, neboť moderní anestetika jsou neškodná i při opakovaném podávání. Krom toho množství léků nutných k analgosedaci je srovnatelné."
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

Jaký je rozdíl mezi Entonoxem a lékovou sedací?

Entonox je směsí rajského plynu a kyslíku. Je vhodný zejména ke kratším zákrokům u dětí, které se chtějí nechat ošetřit, ale mají strach. Před ošetřením je vhodné nebýt nalačno. Ošetření začíná inhalací plynu po dobu 3 minut, poté je možné provést naplánovaný zákrok. Po ošetření doporučujeme vyčkat v čekárně po dobu alespoň 30 minut, aby veškeré účinky Entonoxu odezněly. Entonox pak u zdravého pacienta nemá žádné nežádoucí účinky ani kontraindikace.

Léková sedace zahrnuje nejčastěji podání léků ze třídy benzodiazepinů, a to buď ve formě sirupu, nosního spreje, nebo intravenózně. Může navodit krátkou amnézii, není to však pravidlem. Ve vyšších dávkách může podání těchto léčiv způsobit útlum dechového centra, někdy také může vyvolat i tzv. paradoxní reakci, kdy místo útlumu pacienta je pacient ještě více excitovaný.
Z bezpečnostních důvodů ošetření v lékové sedaci na našem pracovišti neprovádíme.

Může být během ošetření rodič s dítětem v ordinaci?

Přítomnost rodiče během ošetření při vědomí a v entonoxu je na našem pracovišti žádoucí, neboť přítomnost rodiče dětského pacienta zpravidla uklidní. Výjimku tvoří ošetření v celkové anestezii, kdy po inhalačním úvodu (uspání pacienta) rodiče místnost opouští a čekají v čekárně (z provozních a bezpečnostních důvodů). Po zákroku je však ještě spící pacient předán rodičům na dospávacím pokoji, kde zůstává až do propuštění do domácí péče. 

Napište nám

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Zubní lékař
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Středa 8:00 - 13:00 14:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00 14:00 - 20:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Ordinační hodiny Dentální hygiena
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 20:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 20:00
Středa 8:00 - 13:00 14:00 - 20:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00 14:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Spolupracujeme

logo logo logo logo logo logo logo