Ošetření dětí

Ošetření je v zásadě možné několika způsoby:

  1. ošetření na křesle, kdy pacient s ošetřujím lékařem spolupracuje
  2. ošetření v lékové sedaci – tu na našem pracovišti z bezpečnostních důvodů neprovádíme
  3. ošetření v rajském plynu

Ošetření v rajském plynu

Zde se používá směs rajského plynu a kyslíku. Je vhodné zejména ke kratším zákrokům u dětí, které se chtějí nechat ošetřit, ale mají strach. Před ošetřením je vhodné nebýt nalačno. Ošetření začíná inhalací plynu po dobu 3 minut, poté je možné provést naplánovaný zákrok. Po ošetření doporučujeme vyčkat v čekárně po dobu alespoň 30 minut, aby veškeré účinky odezněly.

Ošetření v celkové anestezii

Ošetření v celkové anestezii je vhodné u většího množství kazů, případně u výrazně nespolupracujícího pacienta. Aby bylo možné zákrok na našem pracovišti podstoupit, je nejprve nutná vstupní konzultace, kde se po vyšetření pacienta rozhodne, zda je indikován k ošetření v ambulantní celkové anestezii.

Co je třeba splnit před samotným zákrokem:

  1. U svého dětského lékaře vyřídit předoperační vyšetření, které může být maximálně 14 dnů staré a obsahuje jasný závěr, že pacient je schopen výkonu v ambulantní celkové anestezii. Laboratorní vyšetření si indikuje pediatr. Formulář ke stažení zde.
  2. Vyplnit Dotazník ke zjištění poruch krevní srážlivosti. S vyplněním vám pomůže váš dětský lékař. Formulář ke stažení zde.
  3. Vyplnit Souhlas s ošetřením dítěte v celkové anestezii a Anesteziologický dotazník. Formulář ke stažení zde.
  4. Dodržet dobu lačnosti před zákrokem. To znamená nejíst minimálně 6 hodin před zákrokem a nepít minimálně 4 hodiny před zákrokem. POZOR: při nedodržení se jedná o absolutní kontraindikaci výkonu
  5. Den před plánovaným termínem voláte od 7:30 ráno na naše telefonní číslo 734 255 676 a dozvíte se přesnou hodinu zákroku.
  6. Při propuštění pacienta do domácí péče je třeba zajistit odvoz osobním automobilem a doprovod dvou dospělých osob.

Podrobnější pokyny ke stažení zde.

Pro vysvětlení rozdílů mezi sedací a celkovou anestezií s laskavým svolením použijeme vyjádření pana docenta Mixy, který je respektovanou a uznávanou kapacitou v oboru anesteziologie.

"Při analgosedaci se používají sedativa a analgetika, tedy vnímání dítěte je do určité míry zachováno a dítě má průchodné dýchací cesty - jednoduše dýchá samo. Je tedy nutné, aby pacient s lékařem alespoň trochu spolupracoval. Každá kapka vody, kousek materiálu nebo zubu může spadnout do dýchacích cest a dítě je ohroženo aspirací, dušením. Dítě vnímá (byť omezeně) podněty i bolestivé, které mohou během zubního ošetření nastat, pohybuje hlavou, je neklidné a to komplikuje práci zubaře. Prohloubení analgosedace pak může u dítěte velmi snadno vést k útlumu dýchání. V neposlední řadě analgosedaci nutně předchází zajištění žilního vstupu, což je pro většinu dětí mimořádně složitý a stresující proces.
Na rozdíl od toho celková anestezie zcela zbaví dítě vnímání okolních podnětů. Začíná bezbolestným inhalačním úvodem a dýchací cesty jsou při ní zajištěny tracheální intubací (rourkou zavedenou do průdušnice). Zubař má zcela volný přístup do celé dutiny ústní, může pracovat rychle, pohodlně a provádět i dlouhé sanace, které jsou při sedaci vyloučeny a bylo by nutno je rozdělit na několik sezení. Anesteziolog má po celou dobu výkonu kontrolu nad životními funkcemi dítěte, podává analgetika, léky proti otokům a zvracení.
Obavy, že při celkové anestézii dítě absorbuje toxické látky, jsou zcela liché, neboť moderní anestetika jsou neškodná i při opakovaném podávání. Krom toho množství léků nutných k analgosedaci je srovnatelné."

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

Napište nám

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Zubní lékař
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Středa 8:00 - 13:00 14:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00 14:00 - 20:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Ordinační hodiny Dentální hygiena
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 20:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 20:00
Středa 8:00 - 13:00 14:00 - 20:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00 14:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Spolupracujeme

logo logo logo logo logo logo logo