Jaký je rozdíl mezi celkovou anestezií a žilní sedací?

Pro vysvětlení rozdílů mezi sedací a celkovou anestezií s laskavým svolením použijeme vyjádření pana docenta Mixy, který je respektovanou a uznávanou kapacitou v oboru anesteziologie.

"Při analgosedaci se používají sedativa a analgetika, tedy vnímání dítěte je do určité míry zachováno a dítě má průchodné dýchací cesty - jednoduše dýchá samo. Je tedy nutné, aby pacient s lékařem alespoň trochu spolupracoval. Každá kapka vody, kousek materiálu nebo zubu může spadnout do dýchacích cest a dítě je ohroženo aspirací, dušením. Dítě vnímá (byť omezeně) podněty i bolestivé, které mohou během zubního ošetření nastat, pohybuje hlavou, je neklidné a to komplikuje práci zubaře. Prohloubení analgosedace pak může u dítěte velmi snadno vést k útlumu dýchání. V neposlední řadě analgosedaci nutně předchází zajištění žilního vstupu což je pro většinu dětí mimořádně složitý a stresující proces.
Na rozdíl od toho celková anestezie zcela zbaví dítě vnímání okolních podnětů. Začíná bezbolestným inhalačním úvodem a dýchací cesty jsou při ní zajištěny tracheální intubací (rourkou zavedenou do průdušnice). Zubař má zcela volný přístup do celé dutiny ústní, může pracovat rychle, pohodlně a provádět i dlouhé sanace, které jsou při sedaci vyloučeny a bylo by nutno je rozdělit na několik sezení. Anesteziolog má po celou dobu výkonu kontrolu nad životními funkcemi dítěte, podává analgetika, léky proti otokům a zvracení.
Obavy, že při celkové anestézii dítě absorbuje toxické látky, jsou zcela liché, neboť moderní anestetika jsou neškodná i při opakovaném podávání. Krom toho množství léků nutných k analgosedaci je srovnatelné."
doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

Napište nám

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Zubní lékař
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Středa 8:00 - 13:00 14:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00 14:00 - 20:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Ordinační hodiny Dentální hygiena
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 20:00
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 20:00
Středa 8:00 - 13:00 14:00 - 20:00
Čtvrtek 8:00 - 13:00 14:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Spolupracujeme

logo logo logo logo logo logo logo